RA Training & Coaching

 

Viestini

Esittely

Palvelut

Eväitä
elämälle


Kuukauden Rita

Ota
 yhteyttä

 

Koulu-
tukset

 

Månadens Rita 64 (1.4.2014)                            (tässä suomeksi)

PERSONLIGHET OCH BETEENDE – FINNS DET ETT SAMBAND?

För ett par tusen år sedan delade Hippocrates in människornas personlighet i fyra kategorier på basen av blodets konsistens: introverta melankoliker (nervösa inåtvända) och flegmatiker (avspända inåtvända) samt extroverta sangviniker (avspända utåtriktade) och koleriker (nervösa utåtriktade). Dessa fyra kategorier visade sig med tiden otillräckliga. På 1930-talet identifierade Harvardpsykologen Gordon Allport 4000 personlighetsbeskrivande adjektiv, varefter han tröttande. Raymond Cattell tog sig verket an och grupperade ihop adjektiven till 170 kärnadjektiv. Efter det har ett otal forskningsteam utarbetat test och statistiska tekniker och kommit fram till en varierande och glidande skala mellan de extrovertas ”Jippii, nu ska här festas!!!” till de introvertas ”Äh, jag vill helst stanna hemma med en god bok”. Så började en ny period av försök att finna personlighetsbeskrivande egenskaper. I ett skede var man uppe i 16 innan den brittiske psykologen Hans Eysenck drog ner antalet till tre. På 1990-talet enades man sedan om fem betydande kategorier: Behov av nya och ovanliga upplevelser, Tendens till organisering och självdisciplin, Extroversion eller behov av stimulans från omgivningen och andra människor, Tendens att ta hand om andra och Tendens till emotionell instabilitet.

På basen av detta gav man sig ut för att hitta samstämmighet mellan personlighet och ett visst beteende – och blev gång på gång besviken. En extrovert person kunde vid ett tillfälle vara initiativtagande och pratsam för att vid ett annat tillfälle vara tillbakadragen och tystlåten. En person som ’scorat’ tendens till instabilitet kunde i vissa testsituationer vara hur stabil som helst, medan en stabil person kunde uppföra sig instabilt. Och så vidare.

Det här var ju inte särskilt uppmuntrande, så nu började en del forskare tänka i andra banor och kom fram till en helt ny aspekt på människans identitet. Kunde det vara så, att det inte är en viss personlighet som påverkar vårt beteende, utan tvärtom så, att ett visst beteende utvecklar en viss personlighet? Och visst, forskningsprojekt på forskningsprojekt gav belägg för denna teori.

Människor som fick i uppgift att bete sig aggressivt utvecklade en aggressiv personlighet. Människor som sattes att bete sig glatt och optimistiskt hade snart en dylik personlighet. De som placerades i underdåniga kroppsställningar och talade osäkert, blev snabbt sådana, medan de som intog självsäkra och maktfulla kroppspositioner och sätt att tala, fick ökat självförtroende. Listan bara växte och experimenten blev allt mera utstuderade och grundligt kontrollerade. Det visade sig att så snart processen fick sin början, tenderade den att föda sig själv. Det gällde alltså att snabbt bryta negativa processer, innan de hann växa till sig.

Ovanstående utgör grunden för Richard Wisemans uppmaning att lämna det mindre fungerande positiva tänkandet till förmån för ett mycket effektivare positivt beteende. Redan William James konstaterade i slutet av 1880-talet att det verkar som om kroppen (bl.a. via amygdala) tar emot vissa impulser och får kroppen att instinktivt reagerar på dem. Ögat ser något skrämmande och benen börjar springa. Vår hjärna registrerar beteendet, producerar känslan rädsla och börjar utsöndra kemikalier, som har med rädsla att skaffa. Detta stämmer också väl överens med neurologen Antonio Damasios forskningsresultat. Här bjuds vi den stora möjligheten att medvetet komma emellan med ett visst beteende, som få hjärnan att producera de känslor vi vill ha.

Vill du alltså vara på gott humör, uppför dig som om du vore det (skratta och hoppa) och din hjärna reagerar på ditt beteende med att utlösa därtill stödjande kemikalier. Beter du dig däremot deprimerat eller stressat, ger du signaler till din hjärna att utsöndra därtill hörande kemikalier. Och minns, att vad du än gör, så börjar processen snabbt föda sig själv. Vill du få till stånd en ny vana, bete dig i enlighet med den ett tag och hjärnan kommer till hjälp med sina kemikalier.

Månadens boktips:

Richard Wiseman: Rip it up: The radically new approach to changing your life (2012).
Antonio Damasio: Spinozaa etsimässä: Ilo, suru ja tuntevat aivot (2003).

Rita Ahvenniemi
Pioneerintie 7, FIN-13500 Hämeenlinna | 044-0150649 | rita.ahvenniemi@sci.fi