RA Mental Management Tavastia 

 

Viestini

Esittely

Blogi ja artikkelit


Eväitä
elämälle


Kuukauden
Rita

Ota
 yhteyttä

 

Koulu-
tukset

 

Kuukauden Rita 142 (5.4.2023) (här på svenska)

TULEVAISUUDEN TYÖNILO TULEVAISUUDEN TYÖPAIKALLA

Tulevaisuuden työnilo tulevaisuuden työpaikalla Osallistuin suurin odotuksin seminaariin, jolla oli yllä olevan otsikon mukainen nimi. Odotin uusia oivalluksia ja näkökulmia. Sellaisia myös sain, mutta en ihan siinä muodossa kuin odotin. Se käsittelikin pääasiassa sitä, miten AI (Artificial Intellicence) löisi itsensä läpi ihan lähitulevaisuudessa. Ja miten z-sukupolvi saataisiin houkuteltua työmarkkinoille. Vaikka muutamat paikalla olleet 2000-luvulla syntyneen eivät oikein tunnistaneetkaan itseään luennoitsijan teeseistä…

Ei se kuitenkaan ollut mitenkään turha tilaisuus. Perusteellisen selvityksen ohessa AI:n mahdollisuuksista sain vahvistusta sille, mitä olen jo kauan epäillytkin: kenelläkään ei ole harmainta aavistusta siitä, miten selviydymme päivätyöstämme niin, että energiaa ja hyvää mieltä jäisi vielä muuhunkin elämään. Toisin sanoen, mitään yleispätevää toimivaa reseptiä ei ole, vaan jokaiselle täytyy räätälöidä oma, sen mukaan, millainen henkilö olemme ja mikä työtehtävämme on. Olen osallistunut jo vähintään sataan tilaisuuteen, jossa on käsitelty työssä jaksamista ja aina esiin nousee samat asiat: liikunta, ravinto, uni, että jättää työn työpaikalle ja että pitää huolta itsestään ja ihmissuhteistaan, ja muuta samaan tyyliin. Ei siis mitään mitä joka iikka ei tietäisi jo ennestään. Ilman että se auttaa.

Se tarkoittaa, että reseptiä, jonka kaikki tiedämme, ei pystykään noin vain noudattamaan, vaihtelevista syistä.

Tulevaisuusseminaarissa tulin ajatelleeksi erinäisiä ryhmiä, joille olen antanut työnohjausta. Olen kysynyt heiltä usein, mitä he tekisivät, jos he saisivat äkkiä niin paljon rahaa, että heidän ei tarvitsisi enää tehdä työtä. Vastaus ei ole suinkaan ollut, että sitten vain oltaisiin ja matkusteltaisiin ja hypittäisiin huvituksesta seuraavaan. Nope, ei ollenkaan. Vastaus oli poikkeuksetta, että haluttaisiin jatkaa työntekoa, mutta omin ehdoin. Terveydenhoitaja antaisi potilaalle parasta mahdollista hoitoa ilman aikarajoitusta ja mitään turhaa dokumentointia. Opettaja perustaisi oman koulun ja opettaisi oppilaita pienissä ryhmissä ilman turhia dokumentointeja tai alituisiin projekteihin osallistumista. Urheiluseurat ottaisivat kaikki lapset vastaan ilman suuria osallistumismaksuja ja pitäisivät huolta, että kaikki saisivat pelata ja kaikilla olisi hauskaa. Asiakaspalveluissa olisi riittävästi työntekijöitä, niin että asiakkaiden kanssa ehdittäisiin myös vähän jutustella, jne.

Siis, haluamme käyttää osaamistamme ja nähdä siitä tuloksia.

Myös uljaassa uudessa AI-maailmassamme, sanoi Göran Adlén, tulee mielihyvä siitä, että näkee oman työnsä hedelmiä, olemaan ratkaisevaa. Ja myös se, että voimme koko ajan yhdessä pohtia, mitä olemme tekemässä. Pikku taukoja, jolloin ehdimme vähän höpistä keskenämme ja nauraa (!) yhdessä ei saa aliarvostaa. Hän suositteli myös ns. Pomodoro-menetelmää, jossa työtä tehdään noin 25 minuutin jaksoissa.

Sen lisäksi hän painotti päivittäisten rentoutustuokioiden tärkeyttä, joita voisi myös kutsua, jotta ne vaikuttaisivat mielenkiintoisemmilta, powernapeiksi. Vakiintuneet tavat kuluttavat vähän energiaa, kun taas uudet tavat toimia vaativat ponnistuksia. Säännöllinen rentoutuminen auttaa meitä lataamaan voimia, joita tarvitaan uusien tapojen synnyttämisessä.

Yhteenvetona vaikuttaa siltä, että (myös) tulevaisuuden työnilo muodostuu alla olevista seikoista:

• autonomia eli vapaus päättää itse siitä, millä tavoin työskentelee
• mahdollisuus nähdä selviä pieniä tuloksia työstään, merkkinä siitä, että on tekemässä oikeita asioita • että kuuluu ryhmään, jossa voi reflektoida, jutella ja nauraa ja tuntea yhteenkuuluvaisuutta
• 25 minuutin pituiset työjaksot (Pomodoro)
• kyky pitää joka päivä 5-15 minuutin rentoutumishetken

Kuukauden mietelause:

Tulevaisuus on rajaton. Se ei ala mistään eikä lopu mihinkään. – Göran Adlén

Tarvitaan kokonaan uusi tapa ajatella ratkaistaessa ongelmaa, joka on syntynyt vanhasta tavasta ajatella. – Albert Einstei

Kuukauden kuunteluvinkki:

Alfie Kohn TED talk Alfie Kohn: The 3 Most Basic Needs of Children & Why Schools Fail - Bing video

Rita Ahvenniemi
Pioneerintie 7, FIN-13500 Hämeenlinna | 044-0150649 | rita.ahvenniemi@sci.fi